Category Archives: Юридичний сектор інформує

Зміни в законодавстві липень місяць 2021 року

Юридичний відділ Летичівської селищної ради інформує:

                       Із 1 липня підвищено розмір прожиткового мінімуму (далі – ПМ) на одну особу в розрахунку на місяць, зокрема ПМ для працездатних осіб становить 2 379 грн (ст. 7 Закону від 14.11.19 р. № 294-ІХ). Величина ПМ впливає на розмір пенсії за віком; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми; виплат на випадок безробіття; коефіцієнт (суму) індексації зарплати.

Із 1 липня набули чинності зміни, унесені до Земельного кодексу (далі – ЗК):

  1. Законом від 31.03.20 р. № 552-IX.Із набуттям чинності цього Закону із 1 липня відкривається ринок землі в Україні. Визначено умови обігу земель сільськогосподарського призначення, зокрема:

Continue reading… →

Зміни в законодавстві липень місяць 2021 року

  1. ЗАКОН УКРАЇНИ

Юридичний відділ Летичівської селищної ради інформує

 

  1. ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності

                    Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37 – 38, ст. 2004; 2015 р., N 31, ст. 294; 2020 р., N 24, ст. 170): 1) в абзаці першому частини першої статті 31 слова “(злиття, приєднання, поділ, перетворення)” виключити; 2) частину другу статті 70 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: “Майно державного або комунального закладу вищої освіти, у тому числі того, що має статус національного, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених цим Законом, та не забезпечує статутну діяльність, може безоплатно передаватися у встановленому законодавством порядку іншому державному або комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності за умови його подальшого використання виключно для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами та/або Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами третім – сьомим; 3) абзац третій пункту 4 1 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” виключити. 2. У Законі України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 38 – 39, ст. 380; 2019 р., N 5, ст. 35):

Зміни в законодавстві липень місяць 2021 року

Юридичний відділ Летичівської селищної ради інформує

        ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
  2. У Земельному кодексі України(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 – 4, ст. 27):

1) частину шосту статті 371 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Власники та користувачі земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, зобов’язані надавати право сервітуту для забезпечення проходу (проїзду) іншим власникам та користувачам земельних ділянок до належної їм на відповідному праві земельної ділянки”;

Continue reading… →

ОГОЛОШЕННЯ. Формування списку присяжних для Летичівського районного суду Хмельницької області

 

              Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області №585/21вих від 13.05.2021, Хмельницька районна рада формує список присяжних для Летичівського районного суду Хмельницької області у кількості 15 осіб.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Летичівського районного суду Хмельницької області, та виявили бажання бути присяжним, просимо подати до 01 липня 2021 року до Летичівської селищної ради за адресою: вул. Героїв Крут 2/1, смт. Летичів, Хмельницька область, 31500, такі документи:

Зміни в законодавстві за травень 2021 року

Юридичний відділ Летичівської селищної ради інформує:

            Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» № 1401-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

Документ покликаний забезпечити однакові можливості для чоловіка й жінки у питанні поєднання роботи із сімейними обов’язками. Зокрема, усуваються законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку для догляду за дитиною.

Continue reading… →

Show Buttons
Hide Buttons