Територіальний центр соціального обслуговування

01.05.2016

Про виконану роботу за 1кв. 2016р. звітує Директор територіального центру Летичівської ОТГ Т. І. Панасюк

І.На сьогоднішній день на території Летичівської громади функціонує Територіальний центр, який опікується найбільш матеріально незахищеними категоріями громадян – ветеранами війни та праці, інвалідами, самотніми людьми похилого віку, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і не можуть самостійно їх подолати. Соціальне обслуговування громадян, що потребують обслуговування, проводиться за місцем їх проживання. Територіальний центр створений в 1998 році за рішенням Летичівської районної ради.
На підставі ст.ст.43,60, пункту 10 розділу V „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо особливостей формування та виконання ю.джетів об´єднаних територіальних громад”,рішення Летичівської районної ради від 06.01.2016 року № 2-3/2016 „Про передачу бюджетних установ”, Летичівська селищна рада є засновником територіального центру, який переданий у комунальну власність Летичівської селищної об´єднаної територіальної громади.
Розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на 4 автомобілі. Приміщення й кабінети знаходяться на першому поверсі одноповерхової будівлі, що є безумовно позитивом для відвідувачів. Вся зона надання соціальних послуг розташована у закритих, маленьких кабінетах із вкрай вузьким (на 1-2 людини) й довгим коридором. Відповідно, це не відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру. При вході до територіального центру міститься пандус та кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи.

1.1. На сьогодні робота територіального центру регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009 року, якою було затверджене «Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) .
Дане положення визначає територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) як спеціальну державну установу, що надає послуги громадянам які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності.
Для підтримання життєдіяльності та соціальної активності інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів структура територіального центру складається з відділень:
-соціальної допомоги вдома,
– організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та соціально-побутової адаптації
Основною метою роботи територіального центру в сучасних умовах визначено:
-розвиток ринку соціальних послуг,
-розширення можливостей одержувачів соціальних послуг,
-забезпечення надання різноманітних видів соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам.
Виявлено всього громадян похилого віку , інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг) станом на 01.04.2016 року – 1702 громадян обслужео 1690. 
З них:
– ветерани війни та члени сімей загиблих – 428;
в тому числі інваліди Великої Вітчизняної війни – 12 ;
реабілітованих і членів їх сімей –1 ;
потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 4 ;
дітей війни – 713.
У відділенні соціальної допомоги вдома кількість виявлених громадян склала на 01.04.2016 р. 1082 особи,з них обслужено 1082 особи. У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги отримало послуги 1285 громадянин , в тому числі тих, хто обслуговується виключно відділенням – 620чоловік,
За І квартал 2016 року працівниками територіального центру було надано 40114 послуг на безоплатній основі :
-відділення соціальної допомоги вдома – 38794
-відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги – 1320
З цей же період надано 4426 платних соціальних послуг на загальну суму 29,5 тисяч гривень в тому числі:
-відділення соціальної допомоги вдома – 3616 послуг на суму 16,9 тис. грн.
-відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги 890 послуг на суму 12,6 тис. грн.
По видах послуг:
– перукарські послуги 226;
– послуги з ручного масажу 293;
– послуги з прання білизни 91;
– послуги з порізки дров 53;
– порубка дров 36;
– послуги швеї 86;
– медичні послуги 163 .
На території Летичівського району діє Новокостянтинівський будинок-інтернат, який повністю забезпечує стаціонарним поселенням одиноких громадян похилого віку, котрі перебувають у складних життєвих обставинах. Черги на поселення у будинок-інтернат немає.
Загальна кількість видів соціальних послуг, що надавалися територіальним центром протягом І кварталу 2016 року – 25.
На безоплатній основі було надано послуг:
– придбання та доставка ліків – 3117;
– придбання та доставка продовольчих товарів – 6915;
– придбання та доставка промислових товарів – 2357;
– оплата комунальних платежів – 1507;
– допомога в приготуванні їжі – 925;
– надання допомоги у здійсненні санітарно-гігієнічних послуг – 365:
– заміна постільної білизни – 475;
– відвідування організацій – 1317;
– піднесення води – 7225;
– піднесення палива – 5568;
– допомога в обробітку присадибної ділянки – 121;
– надання допомоги у прибиранні житла – 2016;
– інших послуг – 5700.

1.2.Потреби у створенні стаціонарних відділень при територіальному центрі немає.

1.3. Територіальним центром у І кварталі 2016 року обслуговувалося 19 сільських та 2 селищних ради, а це 55 сіл Летичівського району. Згідно штатного розпису 63 соціальні робітники обслуговували інвалідів та громадян похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціального обслуговування. Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування одиноких громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) які не здатні до самообслуговування.
Чисельнічсть соціальних робітників зменшилася на 17 чоловік, а кількість громадян похилого віку у порівнянні з минулим роком зменшилася на 259 осіб у зв´язку з утворенням КУ „Меджибізький територіальний центр”.

Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.
Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

1.4.Через відсутність приміщення у звітному періоді нові види соціальних послуг не надавалися.
Середня заробітна плата за звітний період становить:
соціального працівника – 1322,00 гривень (соціальний працівник організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та соціально-побутової адаптації працює на половину ставки);
– соціальних робітників – 1932 гривні.
1.5. Диференційована плата за надані соціальні послуги у територіальному центрі не встановлювалася.
1.6. Підвищення кваліфікації працівники територіального центру у І кварталі 2016 році не проходили, крім директора, яка у листопаді місяці 2015 року була на короткотермінових курсах.
1.7.Атестація соціальних робітників у 2015 році не проводилась.
1.8.Досягненням місцевої системи соціального обслуговування за звітний період є те, що незважаючи на понаднормове навантаження на одного соціального робітника, соціальним обслуговуванням охоплена більша частина населення похилого віку району. Ведеться постійна робота із виявлення громадян, яким необхідне надання соціальних послуг.
З метою забезпечення доступності соціальних послуг, покращення їх якості, більш повного охоплення громадян похилого віку соціальним обслуговуванням у 2013 році наказом по територіальному центру створена мультидисциплінарна команда із членів колективу територіального центру.
Враховуючи потребу у соціальних послугах того чи іншого населеного пункту або окремих отримувачів соціальних послуг, директором територіального центру щомісячно затверджується графік роботи команди та її склад.
За період дії мультидисциплінарної команди надавались послуги перукаря, взуттьовика, швеї, послуги з прання білизни та транспортні послуги, Крім того надавались послуги соціальних робітників.
Членами мультидисциплінарної команди за І квартал 2016 рік надано 78 послуг.
Фінансування робіт з надання соціальних послуг мультидисциплінарними командами здійснювалося в межах затвердженого кошторису територіального центру.

1.9.Загальна характеристика матеріально – технічної бази територіального центру – задовільна. Територіальний центр має легковий автомобіль, міні трактор для обробітку земельних ділянок громадян, які перебувають на обліку у територіальному центрі, причіп, картоплесаджалку та картоплекопалку, культиватор, фрезу, плуг тракторний, бензопилу«Штіль»-2 шт. мотокосу – 2 шт..
1.10. Територіальним центром згідно плану роботи проводились робочі наради з працівниками територіального центру. План нарад: підвищення якості обслуговування громадян, підведення підсумків роботи за певний період з подальшим усуненням недоліків.
Наради із працівниками територіального центру проводяться два рази на місяць. За звітний період проводились наради із спеціалістами Летичівського районного сектору ГУ ДСНС, управління праці та Пенсійного фонду.
1.11. При взятті на обслуговування одиноких непрацездатних громадян у відділення соціальної допомоги вдома пред’явлення витягу з державного реєстру право чинників та укладеного договору довічного утримання не виникало потреби так, як зі слів громадян, договорів довічного утримання вони ні з ким не укладали про що свідчать записи в актах обстеження та довідках сільських рад.

1.12.Стан з формування територіальним центром електронної та паперової бази даних щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Летичівського району виконана на 100%.
Встановлюються і підтримуються зв’язки з організаціями , підприємствами та установами для надання шефської допомоги одиноким непрацездатним громадянам.
Надається допомога соціальним робітникам в оформленні документів на санаторно-курортне лікування , влаштування в будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів .
Вирішуються питання за дорученням одиноких непрацездатних громадян в усіх державних , громадських та інших установах і організаціях , контролю за наданням встановлених пільг.
Проводиться прийом громадян при територіальному центрі .
Перевіряється робота соціальних робітників по селах .
1.13. Територіальний центр співпрацює із працівниками відділу Держтехногенбезпеки у Летичівському районі з приводу попередження виникнення пожеж. З громадянами похилого віку постійно проводились бесіди з протипожежної безпеки, проводився подвірний обхід громадян, перевірялося дотримання правил протипожежної безпеки.
Разом із працівниками райвідділу внутрішніх справ проведено подвірний обхід громадян, що перебувають на обліку в територіальному центрі з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо попередження злочинності,
Територіальний центр співпрацює із центральною районною лікарнею, районною організацією Товариства Червоного Хреста, районною радою ветеранів, районним товариством інвалідів, сільськими та селищними радами району, релігійними організаціями.

2.Для кращого та якіснішого обслуговування громадян похилого віку на сьогоднішній день є потреба в обладнанні майстерні по ремонту взуття та побутової техніки.
Print Friendly, PDF & Email
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons