Символіка

Символіка

Найдавніші згадки про Летичівську фортецю над річкою Вовк належать до 1411 року. Невдовзі, у 1429 році, фортеця дістала від короля Володислава II Ягайла статус міста. З першої чверті XV до кінця XVIII століття Летичів незмінно виступав як центр одного з повітів Подільського воєводства. Протягом XVI століття, у 1537, 1549 та 1579 роках, польські королі надавали Летичеву привілеї, якими підтверджувалася самоврядність міста. В останньому з цих привілеїв, наданому Стефаном Баторієм, наводився опис Летичівського герба: на блакитному тлі – срібний вовк, що біжить. На думку гербознавців, цей символ мав “промовистий” характер і відтворював назву річки, на якій стоїть місто. Деякі польські джерела, однак, називали фігуру на Летичівському гербі лисицею, але це трактування викликає сумнів, оскільки “промовистий” зміст відзнаки виступає в ній досить яскраво.
Сучасний герб

      Повітовий статус Летичів зберіг і після приєднання Поділля до Російської імперії за другим поділом Речі Посполитої. Указом від 22 січня 1796 року було узаконено новий герб міста, головну емблему якого було запозичено з відзнаки 1579 року: “У верхній частині щита герб Подільський. У нижній на блакитному тлі срібний вовк, що біжить, вміщений у гербі на знак річки сього імені, яка тече крізь місто. Герб сей вживався за привілеєм польського короля Стефана Баторія”.

Після перетворення Подільського намісництва на губернію Летичів залишився як і раніше, повітовим містом. Ухвалений Сенатом у 1860 році новий проект Летичівського герба, розроблений герольдмейстером Б.Кене, відрізнявся від попередньої відзнаки досить незначно: “На блакитному щиті срібний вовк, що йде, з червоними очима та язиком. У вільному куті щита герб Подільської губернії. Щит увінчаний срібною міською короною з трьома зубцями й обрамлений двома золотими колосками, з’єднаними Олександрійською стрічкою”.

Герб Летичева є оригінальним взірцем “промовистого” герба в українській міській символіці, який, всупереч традиції, відтворював своєю емблемою назву не самого міста, а річки, над якою місто було засновано.

Автор – В.М.Ільїнський.

Затверджений 22 січня 1796р.

У горішній частині перетятого щита герб Подільський; у долішній – в лазуровому полі срібний вовк, що біжить. Вовк використовується по привілею польського короля Стефана Баторія і поміщений в герб за найменуванням ріки, що протікає через місто.
 Комп’ютерна графіка – В.М.Напиткін.


П.П.фон-Винклер. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год / Дозволено цензурою. С.-Петербург, 20 Июля, 1899 года. – Издание книготорговца Ив. Ив. Иванова. – С.-Петербург: Типография И.М. Комелова, Пряжка д.3, 1899. – 312с.
герб Летичева 1796 року
Розроблений 17 березня 1864p. На лазуровому полі вовк з червоними очима і язиком. У вільній частині – герб Подільської губернії. Щит увінчаний срібною міською короною з трьома вежками та обрамований двома золотими колосками, оповитими Олександрівською стрічкою.Затверджений не був.

Автор – Б.Кене.

 

 

 

герб Летичева 1860 року (автор Б.Кене)

Комп’ютерна графіка – В.М.Напиткін.

Савчук Ю.К. Міська геральдика Поділля. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. – 143 с.
Print Friendly, PDF & Email
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons