Загальний відділ

Загальний відділ

Назва структурного підрозділу та посади

Прізвище, ім’я, по-батькові

Контактний 

№ телефону

Начальник загального відділу Андрушко Г.М. (803857) 9-14-50
Діловод Шведун І.В.
Секретар керівника Панасюк А.І.

ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

1. Загальний відділ   створюється для документаційного забезпечення діяльності селищної ради, ведення діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам селищної ради.

 2. Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 2.1. Здійснює ведення діловодства в апараті селищної ради.

 2.2. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд селищного голови та на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, розпорядження селищного голови, інші документи селищної ради.

2.3. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідність форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва.

2.4. Спільно з іншими відділами апарату забезпечує підготовку і проведення сесій селищної ради, засідань виконкомів, нарад та інших заходів, що проводяться в селищній раді.

2.5. Здійснює контроль за правильністю користування документами в селищній раді, готує звіти, інформації з питань роботи з документами, контролю за строками їх проходження і виконання, періодично інформує селищного голову з цих питань.

2.6. Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами та інших напрямів діяльності ради, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам селищної ради.

2.7. Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами, підвищенню кваліфікації працівників селищної ради.

2.8. Бере участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників тощо, необхідних у роботі селищної ради.

2.9. Складає номенклатуру справ селищної ради.

2.10. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх виборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до районного державного архіву.

2.11. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.3. Загальний відділ селищної ради організовує виконання вимог Конституції України, законодавства України, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та  гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” по забезпеченню громадянам необхідних умов для реалізації їх конституційного права на звернення та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді на нього.

 2.3.1. Проводить реєстрацію та розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надходять до селищної ради у відповідності до Інструкції з діловодства;

2.3.2. Надсилає письмові звернення громадян керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів селищної ради відповідно до їх компетенції для розгляду і вжиття відповідних заходів;

2.3.3. Забезпечує систематичне висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на веб-сайті селищної ради узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом селищної ради;

2.4. Загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради,підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

Print Friendly, PDF & Email
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons