Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Летичівською селищною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

           Розпорядження селищного голови від “__”___ 20__ р. № ___ “Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05 2011 р. № 141”. Розпорядження селищного голови від “__”..___..20__ р. № ___ «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію . 

Додаток. Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати: 

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону; 

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит) 

3) підпис і дату. Для оформлення інформаційного запиту . письмово : 31500, Хмельницька область смт Летичів вул.Леніна. 16 (на конверті вказувати “Публічна інформація”). 

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (03857) 91450;   

письмово: 31500, смт Летичів, вул.Соборна, 16,  Летичівська селищна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

електронна пошта: letychivrada@ukr.net 

 Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час. 

Зразок форми запиту на інформацію

Перелік нормативно-правових актів

Конституція України

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

ЗАКОН УКРАЇНИ від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 01.06.2010 р. № 2297- VI «Про захист персональних даних»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 27.03.2014 р. № 1170-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 14.10.2014 р. № 1700-VI «Про запобігання корупції»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 09.04.2015 р. № 319-VIІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Селищна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

– селищна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

– особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Print Friendly, PDF & Email
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons