Відділ економіки, торгівлі та інвестицій

Відділ економіки, торгівлі та інвестицій

Поштова скринька letekon@ukr.net

№ п/п

Назва структурного підрозділу та посади

Прізвище, ім’я, по-батькові

Контактний № телефону

1 Начальник відділу Шеманська І.І.(декретна відпустка)

 

–  

Бадовська Т.М.
Головний спеціаліст   Гуменна О.В.

Завдання та повноваження відділу є:

1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

2. Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження селищної ради.

3. Організація  виконання  стратегічних  та  поточних  програм  соціально-економічного та культурного розвитку громади.

4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності.

5.2. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

5.3. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів місцевого бюджету.

5.4. Забезпечує виконання державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики.

5.5. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері торгівлі.

5.6. Готує проекти розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

5.7. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

5.8. Забезпечує контроль за виконанням рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.9. Спільно з іншими структурними підрозділами селищної ради готує проекти розвитку громади для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги.

5.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

Print Friendly, PDF & Email
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons